Home Faculty Retiree/Resignation

Retiree/Resignation
Professor Emeritus
 1. Yan, Cong
 2. TEL:04-2284-0437#264
  E-Mail:tyen@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Lin, Chi-Chang
 2. TEL:04-2284-0437#235
  E-Mail:cclin3@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Fang, Fuh-Min
 2. TEL:04-2284-0437#253
  E-Mail:fmfang@nchu.edu.tw
 3.  
 1. Victor J. D. Tsai
 2. TEL:04-2284-0437#213
  E-Mail:jdtsai@nchu.edu.tw
 3.  
Professor
 1. Chang, Xue-Xin

 2.  
 1. Cao, Min-Qin

 2.  
 1. Li, Hua-Ning

 2.  
 1. Ou Yang, Zhong-YU

 2.  
 1. Huang, Yu-Lin
 2. TEL:04-2284-0437#235
  E-Mail:ylhuang@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Lin, Yee-Shown

 2.  
 1. Chu, Bin-Lin

 2.  
 1. Yen, Jia-Yih

 2. E-Mail:jyyen@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Hsu, Tung-Wen
 2. TEL:04-2284-0437#226
  E-Mail:twhsu@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Go, Cheer-Germ

 2. E-Mail:go0403@gmail.com
 3.  
 1. Lu,Jau-Yau
 2. TEL:04-2284-0437#216
  E-Mail:jylu@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Chen, Jen-Yan
 2. TEL:04-2284-0437#220
  E-Mail:jychen@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Lin, Ping-Sien
 2. TEL:04-2284-0437#216
  E-Mail:pslin@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Huang, Tien-Kuen
 2. TEL:04-2284-0437#220
  E-Mail:huang@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Lin, Chien-Hung

 2.  
 1. Lue, Dung-Myau
 2. TEL:04-2284-0437#235
  E-Mail:dmlue@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Su, Miau-Bin

 2. E-Mail:mbsu@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
Associate Professor
 1. Lan, Jin-Qun

 2.  
 1. Lin, Zhen-Dong

 2.  
 1. Liu, Liang-Sheng

 2.  
 1. Lu, Jian-Hua

 2.  
 1. Zhu, Ming-Shen

 2.  
 1. Hsiao,Bor-Tsung

 2.  
 1. Lan, Chin-Wo
 2. TEL:04-2284-0437#226
  E-Mail:cwlan@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
 1. Shih, Dong-Sin

 2.  
 1. Chang,Ming-tian
 2. TEL:04-2284-0437#226
  E-Mail:mtchang@nchu.edu.tw
 3.  
 1. Ueng,Jin-Min
 2. TEL:04-2284-0437#235
  E-Mail:jmueng@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
Assistant Professor
 1. Hsiao, Po-Chien

 2.  
Lecturer
 1. Pan, Jin-Ming

 2.  
 1. Chang, Qi-Wen
 2. TEL:04-2284-0437#220
  E-Mail:cwchang@dragon.nchu.edu.tw
 3.  
Assistant
 1. Xie, Zhong-Yue

 2.